Oferta dla firm

Kompleksowa oferta dla Twojej firmy

 Ubezpieczenia dla firm to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie straty finansowej. Jednak firma to nie tylko majątek, ale także pracownicy. Z myślą o nich przygotowaliśmy grupowe ubezpieczenia: NNW i na życie.

Ubezpieczenie Dla kogo? Zakres ubezpieczenia
Majątek

 

dla właścicieli małych i średnich firm ubezpieczenie mienia, OC, strata finansowa, grupowe ubezpieczenie NNW
Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm

 

dla Pracowników firm zatrudniających od 3 do 20 osób

 

ubezpieczenie ochronne w formie grupowej z możliwością rozszerzenia o część inwestycyjną, zabezpieczające Pracownika i jego najbliższych

 

Grupowe Ubezpieczenie NNW

 

Dla Pracowników firm zatrudniających min. 5 osób.

 

Szeroki zakres ubezpieczenia – 30 klauzul (zdarzenia powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, koszty leczenia, koszty rehabilitacji, możliwość rozszerzenia zakresu o następstwa zawału serca i udaru mózgu).

 

Ubezpieczenia dla dużych przedsiębiorstw:

Ubezpieczenie Dla kogo? Zakres ubezpieczenia
Grupowe Ubezpieczenie na Życie

 

dla Pracowników firm zatrudniających od 21 osób ubezpieczenie ochronne w formie grupowej z możliwością rozszerzenia o część inwestycyjną, zabezpieczające Pracownika i jego najbliższych

 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

 

dla Pracowników firm zatrudniających od 3 osób

 

ubezpieczenie inwestycyjne
w formie grupowej z niewielką
częścią ochronną, regulowane Ustawą o PPE

 

Ubezpieczenia majątkowe

 

dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia, pożar i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem i rabunek, utrata zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych, nieruchomości komercyjne

 

Ubezpieczenia techniczne

 

dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą sprzęt elektroniczny, awarie maszyn, uszkodzenia i utrata maszyn budowlanych, ryzyko budowy i montażu
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 

dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, OC z tytułu wprowadzanego do obrotu produktu, OC członków zarządu

 

Ubezpieczenia transportowe

 

dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej OC Przewoźnika krajowego, OC Przewoźnika międzynarodowego, OC Spedytora, mienie w transporcie (CARGO)
Ubezpieczenia finansowe

 

dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek w rozumieniu KSH roszczenia Beneficjenta gwarancji na wypadek nie wywiązania się przez Ubezpieczającego ze zobowiązań, którego gwarancja dotyczy
Ubezpieczenie budynków wielomieszkaniowych

 

dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, Zarządców Nieruchomości pożar i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem i rabunek, urządzenia elektroniczne, awaria maszyn, OC z tytułu prowadzonej działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami i posiadania mienia, OC członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych, obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia zarządców nieruchomości
Grupowe Ubezpieczenie NNW

 

Dla Pracowników firm zatrudniających min. 5 osób.

 

Szeroki zakres ubezpieczenia – 30 klauzul (zdarzenia powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, koszty leczenia, koszty rehabilitacji, możliwość rozszerzenia zakresu o następstwa zawału serca i udaru mózgu).

 

 Zamów agenta