Ubezpieczenia dla szkół i instytucji

 

Ubezpieczenie Dla kogo? Zakres ubezpieczenia
Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i pracowników uczelni wyższych ubezpieczającym jest zawsze uczelnia, a ochroną objęci są  jej studenci i pracownicy podstawowy zakres ubezpieczenia zapewnia świadczenie na wypadek poważnego urazu, trwałego inwalidztwa oraz śmierci. Zakres ochrony można rozszerzyć o klauzule dodatkowe oraz indywidualnie ustalić sumy ubezpieczenia
Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej i pracowników placówek oświatowych ubezpieczającym jest zawsze placówka oświatowa, a ochroną objęci są  jej uczniowie
i pracownicy
podstawowy zakres ubezpieczenia zapewnia świadczenie na wypadek poważnego urazu, trwałego inwalidztwa oraz śmierci. Zakres ochrony można rozszerzyć
o klauzule dodatkowe oraz indywidualnie ustalić sumy ubezpieczenia

 Zamów agenta