Ubezpieczenia

 

Ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych

  •  domów i mieszkań
  •  komunikacyjne obowiązkowe i dodatkowe pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenia majątkowe dla podmiotów gospodarczych

  • działalności gospodarczej,
  • obowiązkowe i dobrowolne dla rolników
  • komunikacyjne

Ubezpieczenia na życie i osobowe

  • ubezpieczenia życiowe indywidualne i grupowe
  • indywidualne konta emerytalne (IKE)
  • ubezpieczenia podróży zagranicznych turystycznych i służbowych
  • ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej