Oferta

dla klientów indywidualnych:

 • ubezpieczenia domów i mieszkań od kradzieży, zalania, pożaru lub innego zdarzenia losowego dla osób będących właścicielami nieruchomości oraz wynajmujących
 • kompleksową ochronę samochodu: OC, AC, NNW, Zielona Karta, pakiet komunikacyjny
 • ubezpieczenia podróży zagranicznych turystycznych i służbowych dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych i do pracy
 • ubezpieczenia ochronne na życie
 • ubezpieczenia inwestycyjno – ochronne
 • programy inwestycyjne dla osób poszukujących nowoczesnych i efektywniejszych form pomnażania kapitału oraz preferujących regularne i długoterminowe formy inwestowania oszczędności
 • OC w życiu prywatnym

dla klientów biznesowych:

 • ubezpieczenia majątkowe dla firm – kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych a także pracownicy
 • grupowe ubezpieczenia: NNW i na życie dla pracowników

dla szkół, uczelni i instytucji:

 • grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej i pracowników placówek oświatowych
 • grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i pracowników uczelni wyższych
 • grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne gwarantujące pracownikom oraz ich rodzinom
  szybki i nielimitowany dostęp do opieki medycznej, świadczonej w renomowanych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, placówkach medycznych na terenie całego kraju
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
 • obowiązkowe rolne

 Zamów agenta