Dom lub mieszkanie

 

Ubezpieczenie Dla kogo? Zakres ubezpieczenia
Lew Lokator dla osób wynajmujących lub najmujących mieszkanie oraz właścicieli mieszkań spółdzielczych ruchomości domowe, OC
Domownik dla właścicieli domów lub mieszkań, którym zależy na kompleksowej ochronie, a także dla osób budujących nowy budynek od podstaw mury, ruchomości domowe, elementy stałe, budowle, przedmioty wartościowe, przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej, dom letniskowy, OC, NNW, assistance, nowość – usługa informacji prawnej oraz rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia
Pakiet Diamentowy dla właścicieli domów i mieszkań o wysokiej wartości, poszukujących kompleksowej ochrony od wszystkich ryzyk mury, ruchomości domowe, elementy stałe, budowle, przedmioty wartościowe, przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej, OC (w tym OC najemcy), ochrona prawna w życiu prywatnym, NNW, assistance i informacja prawna, dom letniskowy, ubezpieczenie rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia, ubezpieczenie mienia od wandalizmu, nowość – ubezpieczenie od kradzieży zwykłej lub celowego uszkodzania siłowników i automatyki bram
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym dla każdego, kto chce zabezpieczyć się przed roszczeniem ze strony osób trzecich OC w życiu prywatnym oraz klauzule dodatkowe m.in. rozszerzające zakres OC na cały świat, OC najemcy, OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem i używaniem broni palnej, posiadaniem psów i koni, dodatkowych nieruchomości, budową oraz używaniem jachtów i łodzi motorowych

 Zamów agenta